Belgium’s diversity – strong point or weakness?

The Kingdom of Belgium combines itself as a monarchy and federal parliamentary democracy. Belgium is located in the heart of Western Europe. As the one of oldest member of European Union, Belgium hosts UE’s headquarters and international organisations such as NATO. Belgium is intern divided when you take a look closer you notice differences in… Czytaj dalej Belgium’s diversity – strong point or weakness?

Quo vadis Europa?

Europa bez wątpienia zasługuje na miano jednego z najciekawszych pod względem geopolitycznym kontynentów. Powoduje to wyjątkowego rodzaju organizacja, która z ponad 50 letnią tradycją stara się łączyć, zwaśnionych od lat aktorów międzynarodowych. Ów region był świadkiem wielu potężnych konfliktów zbrojnych, w tym dwóch światowych. Wszelkie próby umiędzynarodowienia na dużą skalę współpracy między państwami kończyły się różnym… Czytaj dalej Quo vadis Europa?

Gdy społeczeństwo wyciąga pomocną dłoń, czyli o szefstwie w Rosji

Instytucja patronatu jest znana na przestrzeni postradzieckiej jeszcze z czasów rewolucji październikowej. W języku rosyjskim jest ona określana mianem szefstwa i początkowo polegała głównie na pomocy oddziałom Armii Czerwonej przez miejscowe organizacje oraz ludność. Powstanie tej instytucji było związane z działalnością tzw. Wserabisa czyli powstałego w czasie rewolucji Wszechzwiązkowego Związku Zawodowego Pracowników Sztuki. Samo słowo… Czytaj dalej Gdy społeczeństwo wyciąga pomocną dłoń, czyli o szefstwie w Rosji

Dokąd zmierza Hiszpania?

W grudniu minie rok od rozpoczęcia chaosu politycznego w Hiszpanii poprzez niemoc sformowania rządu. Wybory w grudniu 2015 roku nie przyniosły pozytywnego rezultatu, a ponadto przeorganizowały dotychczasowy system dwupartyjny, reprezentowany przez Partido Popular (PP) oraz Socjalistyczną Partię Pracy (PSOE). Wszystko za sprawą dwóch innych partii, które weszły z imponującym wynikiem do parlamentu – Ciudadanos i… Czytaj dalej Dokąd zmierza Hiszpania?

Wybory parlamentarne w Gruzji

8 października odbyły się wybory parlamentarne w Gruzji. Gruzini wybierali na czteroletnią kadencję 150 posłów do parlamentu w ordynacji mieszanej, czyli 77 posłów w głosowaniu proporcjonalnym z list partyjnych i 73 w okręgach jednomandatowych. W systemie proporcjonalnym zwyciężyło rządzące Gruzińskie Marzenie (48,6% głosów), partia centro-lewicowa, opowiadająca się za integracją z Unią Europejską i NATO, przy… Czytaj dalej Wybory parlamentarne w Gruzji

Partnerstwo za cenę terytorium

Ocieplenie stosunków rosyjsko-japońskich, które miało w ostatnim czasie miejsce, mogło wywołać pewne zaskoczenie wśród obserwatorów stosunków międzynarodowych. Nawet biorąc pod uwagę raczej koncyliacyjny kurs polityki wobec Rosji premiera Shinzo Abe od czasu, gdy objął ponownie urząd premiera Japonii w 2012 roku, zwrot który nastąpił 3 września na spotkaniu liderów obu państw we Władywostoku był raczej… Czytaj dalej Partnerstwo za cenę terytorium